GARANTIE VOORWAARDEN

Garantie voorwaarden Blaze Kamado

Op deze pagina treft u de garantie voorwaarden van Blaze Kamado. Registreer binnen 30 dagen na aankoop uw product via de volgende pagina:

blaze kamado bij smartdesign center

Garantie voorwaarden

Als u een Blaze Series Grill hebt gekocht, dient u uw product binnen 30 dagen na aankoop te registreren om de garantie te valideren en uw originele aankoopbewijs te behouden om onderdelen voor het apparaat te ontvangen.

Registreer uw product via blazegrills.com.
De garantie geldt alleen voor oorspronkelijke eigenaren op de oorspronkelijke plaats van levering en kan niet worden overgedragen aan nieuwe eigenaren. U dient uw kassabon of factuur te bewaren. Blaze Grills worden alleen gegarandeerd voor normaal eengezins-/woongebruik.

Installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicemonteur. Werk door ongekwalificeerde personen kan gevaarlijk zijn en maakt de garantie ongeldig.

Blaze Outdoor Products is niet aansprakelijk onder deze of enige impliciete garantie voor incidentele of gevolgschade en de aansprakelijkheid van Blaze Outdoor Products is beperkt tot de aankoopprijs van het apparaat. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen. Deze garantie is alleen van toepassing in de Verenigde Staten en Canada. Niemand anders is bevoegd om verplichtingen uit hoofde van deze garantie na te komen.

Onjuist onderhoud, hoge kooktemperaturen, overmatige vochtigheid, chloor, meststoffen, pesticiden voor gazons, chemicaliƫn en zout kunnen de roestvrijstalen componenten aantasten en om deze redenen dekken de garanties GEEN VERKLEURING, OPPERVLAKTEROEST OF ROEST, tenzij er sprake is van verlies van structurele integriteit / roest door de onderdelen van het apparaat. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap.

Garantie op onderdelen:

  • Body – Levenslang (alleen onderdelen)
  • Kookroosters en binnenrekken – Levenslang (alleen onderdelen)
  • Alle andere onderdelen – Levenslang (alleen onderdelen)

Consumenten zijn verantwoordelijk voor alle arbeids- en verzendkosten in verband met garantieonderdelen. Alle garantieclaims zijn onderhevig aan beoordeling door de fabrikant. Zorg ervoor dat u de informatie van uw kassabon en het serienummer van het product op het linker zijpaneel van het apparaat heeft. Alle vervangende onderdelen kunnen worden gekocht via uw plaatselijke dealer.

Ontdek de

Blaze Kamado

Slow cooking, roken, bakken en grill.

No products in the cart.